Zoznam odborných skupín SGS - Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zoznam odborných skupín SGS

SPOLOČNOSŤ > Odborné skupiny

doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

predseda odbornej skupiny
Klub učiteľov geovied

adresa: PRIF UK
Mlynská dolina, pav.G, 842 15 Bratislava
tel.:  02 / 602 96 280     
e-mail: turanova
l@gmail.com

doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.

predseda odbornej skupiny
geochemicko-mineralogickej

adresa: PRIF UK, Katedra geochémie
Mlynská dolina
, pav.G 232, 842 15 Bratislava
tel.: 02 /
60296 219
e.mail: ivan@fns.uniba.sk

doc. RNDr. Renáta Fľaková , PhD.

predseda odbornej skupiny
hydrogeologickej

adresa: PRIF UK katedra hydrogeológie
Mlynská dolina,
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: 02 /
60296 558
e-mail:
rflakova@fns.uniba.sk

RNDr. Barbora Ondrášiková

predseda odbornej skupiny
inžiniersko-geologickej

adresa: Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02 / 59375 4
64
e-mail:
barbora.ondrasikova@geology.sk

doc., RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

predseda odbornej skupiny
paleontologickej

adresa: Ústav vied o Zemi
Dúbravská 9, 842 26  Bratislava
tel.: 02 /
32 29 32 06
e-mail: geolmich@savba.sk

RNDr. Michal Šujan, PhD.

predseda odbornej skupiny
sedimentologickej

adresa: PRIF UK, katedra geológie a paloentológie, Mlynská dolina, Ilkovičová 6, 842 15  Bratislava
tel: 02 / 60296156
email: michal.sujan
@uniba.sk

Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.

predseda odbornej skupiny
štruktúrnej geológie

adresa: PRIF UK, Katedra geológie a paleontológie
Mlynská dolina, pav.G, 842 15 Bratislava
tel.: 02 / 602 96
212
e.mail: rastislav.vojtko@fns.uniba.sk

RNDr. Ladislav Šimon, PhD.

predseda odbornej skupiny
vulkanologickej

adresa: Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02/59375 378
e-mail: ladislav.simon@geology.sk

RNDr. Juraj Maglay, PhD.

predseda odbornej skupiny
kvartérnej geológie

adresa: Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02
/ 59375 447
e-mail: juraj.maglay@geology.sk

Radoslav Biskupič

predseda odbornej skupiny
Slovenský paleontologický klub

adresa: Slovenská geologická spoločnosť
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
e-mail: paleoklub@paleoklub.sk


Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.

predseda komisie SGS na udeľovanie oceňovaní pre významné geologické práce

adresa:  PRIF UK
Mlynská dolina, pav. G, 842 15 Bratislava
e-mail: plasienka@fns.uniba.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky