SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

podujatia v roku 2016

PODUJATIA

Plán akcií SGS pre rok 2016 priebežne aktualizujeme.

Predvianočný geologický seminár SGS, ŠGÚDŠ, UVZ SAV a PriF UK dňa 8.12. 2016, Veľká sála Dionýza Štúra ŠGÚDŠ.

Prednáška RNDr. E. Fatulovej 28.4. 2016.

Stretnutie štruktúrnej geológie SGS 3.5. 2016.

Stretnutie hydrogeologickej skupiny SGS 12.5. 2016.

Návrat na obsah