SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

podujatia v roku 2012

PODUJATIA

Važená geologická komunita, pozývame Vás na 11. pokračovanie Predvianočneho seminára Slovenskej geologickej spoločnosti venovaného 200. výročiu narodenia Jána Pettka

Nové poznatky o stavbe a vývoji Západnych Karpát

Predvianočný seminár sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra 2012 od 9:00 vo Veľkej sále Dionýza Štura na ŠGÚDŠ v Bratislave, Mlynska dolina 1.


Spomienkové stretnutie pri príležitosti 200. výročia narodenia profesora JÁNA PETTKA
12. decembra 2012
o 15.00 hodine
pri pomníku profesora Jána Pettka
 na historickom cintoríne Kozia brána Bratislava.

Slovenská geologická spoločnosť organizuje Terénne geologické zaujímavosti Bratislavy pre deti a žiakov základných škôl
Miesto:
Základné školy v Devínskej Novej Vsi v Bratislave, Sandberg a Weitov lom (Devínska Kobyla).
Dátum:
štvrtok dňa 21.6. 2012
Vedie:
RNDr. Monika Kováčiková Spolupracujú: RNDr. J. Madarás, PhD., RNDr. K, Benková, RNDr. S. Ozdínová, PhD.,


Tradičný jarný terénny seminár SGS 16.6. 2012: Geológia kameňolomu St. Margarethen a geologické zaujímavosti okolia.Košická pobočka Slovenská geologická spoločnosť (SGS): Tradičný terénny seminár  02. 06. 2012 Geológia západnej časti Spišsko-gemerskeho rudohoria (gemerikum) medzi obcami Rakovec a Vlachovo.

Aktuálne výsledky geologických a environmentalnych projektov riešených košickými geológmi: dňa 12. júna 2012 (v utorok) v čase od 14:00.


Návrat na obsah