SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Otvorený geologický kongres 2015

PODUJATIA
Otvorený geologický kongres 2015 organizovala Česká geologická spoločnosť spolu so Slovenskou geologickou spoločnosťou v dňoch 14.10. až 17.10. 2015 v Mikulove v ČR.
Informácie o geologickom kongrese sú na tejto stránke:
http://ogk15.geologickykongres.eu/
Návrat na obsah