SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

GDPR

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
Politika sa vzťahuje na
Aké údaje, na aké účely, na základe akých dôvodov a ako dlho údaje spracúvame?
Odkiaľ sme získali vaše údaje?
S kým zdieľame vaše osobné údaje?
Automatizované rozhodnutia
Vaše práva

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
Verzia 1.0. Účinné od 23. januára 2022
Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám informácie o tom, ako Slovenská geologická spoločnosť pri SAV spracúva vaše osobné údaje. V tomto oznámení sa označujeme ako „my“, „nás“ a „naše“.

V Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV nakladáme s vašimi údajmi tak, aby sme nimi ani my, ani nikto iný nepoškodil vaše záujmy a práva, ako je napríklad vaše právo na súkromie. Ako odborníci a mienkotvorní lídri v oblasti ochrany osobných údajov jej prikladáme veľký význam.

Ak chcete skontrolovať, overiť, opraviť alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o prenos kópie vašich osobných údajov inej strane, kontaktujte nás prostredníctvom:
náš email
:
sgs@geologickaspolocnost.sk

Táto politika sa vzťahuje na:
našej webovej stránke
:
Slovenská geologická spoločnosť
náš email
naše online podujatie(y)
:
on-line stretnutia
naše offline udalosti
:
akcie a podujatia organizované Slovenskou geologickou spoločnosťou
newsletter
Viac o tomto zdrojovom texteNa získanie ďalších informácií o preklade sa vyžaduje zdrojový text
Odoslať spätnú väzbu
Bočné panely

🤝 Riadiť naše vzťahy s členmi, dobrovoľníkmi a sympatizantmi klubu 🤝 Zmluva 👥 Členstvo v skupine, 👥 Spolupracovníci, 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 🖇️ Informácie o vzťahu medzi osobou a organizáciou, korešpondencia, poznámky zo stretnutí, účasť darcu na akciách organizácie, 💫 Dátum narodenia počas trvania zmluvného vzťahu
👨🏼‍🦰 Na vytvorenie užívateľských účtov a umožnenie používania našich služieb 🤝 Zmluva 👱 Meno, 👤 Pohlavie, 💬 Ďalšie informácie, ktoré sme od vás získali, 💫 Dátum narodenia, 📧 E-mailová adresa, pokiaľ máte svoj účet, resp. tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie služieb
👨🏽‍💻 Ponúkať prístup k ukážke produktu alebo služby 🤝 Zmluva 👱 Meno, 🏦 Názov spoločnosti, 📞 Telefónne číslo, 📧 E-mailová adresa 3 mesiace po poslednej interakcii

🤾🏽‍♀️ Na prihlásenie klienta na športové podujatie a zorganizovanie účasti na tomto podujatí 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje Vaše údaje budeme uchovávať týždeň po Vašej účasti na našom podujatí
🎫 Registrácia na konferenciu, podujatie alebo stretnutie 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 💬 Ďalšie informácie, ktoré sme od vás získali mesiac po konferencii, akcii alebo stretnutí
💳 Aby bol účet a vyúčtovanie zákazníka úplne presné a aktuálne 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 🖥️ Bankový účet počas trvania zmluvného vzťahu
💵 Na spracovanie transakcie zákazníka 🤝 Zmluva 👱 Meno, 🖥️ Bankový účet, 💳 Informácie o karte nie dlhšie, ako trvá spracovanie vašej transakcie
💰 Na preplatenie výdavkov 🤝 Zmluva 👱 Meno, 💵 Transakcie 5 mesiacov

👨🏼‍💼 Komunikovať s klientmi o projektoch, ktoré s nimi realizujeme 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, kým neuzavrieme zmluvu
🙅🏽‍♂️ Na komunikáciu so zákazníkmi v prípade, že akékoľvek produkty alebo služby, ktoré požadovali, sú nedostupné 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 📝 Informácie o vami objednanej službe, 🏷️ Číslo objednávky, 📧 E-mailová adresa počas trvania zmluvný vzťah
💡 Upozorniť zákazníkov na kľúčové informácie súvisiace s ich nákupom, vrátane servisných kontrol a dátumov 🤝 Zmluva ☎️ Kontaktné údaje 3 roky po poskytnutí služby
🤝 Riadiť vzťahy so zákazníkmi 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem zlepšovať a udržiavať vzťahy 👱 Meno, 🖥️ Uverejnené informácie, 💬 Ďalšie informácie, ktoré sme od vás získali, 📦 Objednávky zákazníkov rok po vašej poslednej objednávke alebo komunikácii s nami, pokiaľ nemáte vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich údajov

🤩 Vytvoriť si dobrú povesť prostredníctvom masmédií a pod. 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem vybudovať si dobré meno firmy 👩🏼‍💻 Rozhovory, ☎️ Kontaktné údaje, 💬 Údaje uvedené vo formulári komentárov 2 roky po poslednej komunikácii
🛒 Ponúkať službu zákazníkovi na základe služieb, ktoré si predtým zakúpil 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 👱 Meno, 📑 Informácie o vašich nákupoch, objednávkach a vráteniach, 📝 Informácie o službe ste si objednali 2 roky od vašej poslednej komunikácie s našou spoločnosťou, pokiaľ ste nevzniesli námietku proti takémuto spracovaniu
🔄 Na prenos údajov v prípade fúzií a akvizícií 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 💥 Akékoľvek informácie rok po vašej poslednej objednávke alebo komunikácii s nami, pokiaľ ste nevzniesli námietku proti takémuto spracovaniu vašich údajov
👨🏼‍💻 Riadiť vzťah s partnermi odporúčacieho programu 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem zlepšovať a udržiavať vzťahy 📑 Informácie o vašich nákupoch, objednávkach a vrátení tovaru, 💶 Platba, 💻 Registrácie, kým máte svoj účet, alebo tak dlho ako je potrebné na poskytovanie služieb

👨🏼‍💻 Odpovedať na otázky zákazníkov prijaté na sociálnych sieťach 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 👱 Meno, 🎎 Profil na sociálnej sieti, 📧 E-mailová adresa mesačne
🔒 Chrániť našu stránku pred neoprávneným prístupom 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem sa riadne brániť, vedieť personalizovať a optimalizovať naše ponuky a webové stránky a zabezpečiť dohľad nad našimi prevádzkami, bezpečnosť a pravidelnosť našich tovarov a služieb 📴 PIN, 🌐 IP adresa, 🖥️ Technické informácie týkajúce sa interakcie so službami webovej stránky, 🌐 Typ a verzia prehliadača, 🗂️ Údaje internetového protokolu za obdobie, počas ktorého službu používate
🐞 Na odstraňovanie chýb 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem poskytovať bezpečnosť pre našu firmu, zákazníkov a zamestnancov ☎️ Kontaktné údaje, 💬 Údaje v správach, ktoré posielate, kým chyby neopravíme
🛠️ Na pomoc pri odhaľovaní spamu 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem sa riadne brániť, vedieť personalizovať a optimalizovať naše ponuky a webové stránky a zabezpečiť dohľad nad našimi prevádzkami, bezpečnosť a pravidelnosť našich tovarov a služieb 💬 Údaje uvedené v komentároch formulár, 🌐 IP adresa, 🌀 Reťazec používateľského agenta prehliadača 2 týždne po zanechaní komentára

⚔️Na boj proti podvodom a porušovaniu pravidiel zo strany zákazníkov 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem bojovať proti podvodom a porušovaniu pravidiel zo strany zákazníkov 💥 Akékoľvek informácie budeme uchovávať v elektronických záznamoch po dobu až jedného roka od ukončenia ich použitia. Ak ste predmetom vyšetrovania, budeme údaje uchovávať počas obdobia vyšetrovania
🛡️ Aby sme predišli akejkoľvek strate, ohrozeniu alebo poškodeniu nášho majetku, zamestnancov alebo zákazníkov osobami, ktoré predstavujú riziko 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem chrániť a podporovať naše podnikanie, kolegov, zákazníkov a akcionárov 👱 Meno, 💥 Akékoľvek informácie po 12 mesiacoch nehoda
🧭 Poskytovať čo najprívetivejšiu online navigáciu 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 🏞️ Krajina, 🎲 Jazyky, ktorými sa tu hovorí, 🧐 Správanie pri prehliadaní, 💫 Dátum narodenia, 📧 E-mailová adresa tak dlho ako vy mať svoj účet, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie služieb
📊 Na generovanie súhrnných štatistík o používateľoch našich produktov a služieb 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem vykonávať prieskumy alebo prieskumy 👱 Meno, 📑 Informácie o vašich nákupoch, objednávkach a vrátení tovaru, 🌐 IP adresa, 📱 Mobilné zariadenie, 📧 E-mailová adresa pre as tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené a použité (napríklad na čas potrebný na to, aby sme vám mohli poskytovať služby zákazníkom, odpovedať na otázky alebo riešiť technické problémy)
📊 Analyzovať nákupné správanie, preferencie a nákupné zámery zákazníkov za účelom určovania trhových stratégií 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 📑 Informácie o vašich nákupoch, objednávkach a vráteniach tovaru, 🖥️ Uverejnené informácie, 🧐 Správanie pri prehliadaní, 🎎 Profil na sociálnej sieti minimálne po dobu jedného roka od dátumu po vytvorení účtu a maximálne po dobu 3 rokov od dátumu po dokončení príslušných služieb

🧐 Na sledovanie vzorcov návštevnosti zákazníkov 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem o rozvoj nášho podnikania 🧐 Informácie o správaní návštevníkov, 🧐 Správanie pri prehliadaní rok po prieskume
📰 Ak sa chcete prihlásiť na odber blogu, bulletinu alebo aktualizácie ✅ Súhlas 👱 Meno, 📧 E-mailová adresa v čase, keď je osoba prihlásená na odber blogu, bulletinu alebo aktualizácie
ℹ️ Na splnenie žiadosti o informácie o produktoch a službách ✅ Súhlas 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, kým požiadavku nedokončíme
🌟 Na uskutočnenie zbierky na charitatívne účely ✅ Súhlas 👱 Meno, 💳 Informácie o karte 6 mesiacov po poslednej transakcii
👨🏼‍💻 Na vytváranie a zasielanie personalizovaných ponúk ✅ Súhlas 👱 Meno, 👤 Pohlavie, 📧 E-mailová adresa na obdobie do odvolania súhlasu
💡 Na oznámenie našich špeciálnych ponúk, budúcich akcií, akcií alebo noviniek na požiadanie ✅ Súhlas 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 💫 Dátum narodenia, 📧 E-mailová adresa, kým nám kedykoľvek neodvoláte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
📅 Pre pozývanie na nami organizované stretnutia, súťaže alebo voľby ✅ Súhlas 👱 Meno, 🎎 Profil na sociálnej sieti, 📞 Telefón, 📧 Emailová adresa uchovávame osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu len po dobu trvania účelu, na ktorý ste súhlas udelili bol udelený alebo na dobu trvania vášho súhlasu
📅 Na zasielanie marketingových kampaní súvisiacich s narodeninami klienta a inými špeciálnymi dňami, ako je Valentín a Vianoce ✅ Súhlas 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 💫 Dátum narodenia, kým sa neodhlásite z odberu marketingových materiálov

Účel Právny základ Doba uchovávania údajov
🤝 Riadiť naše vzťahy s členmi, dobrovoľníkmi a sympatizantmi klubu 🤝 Zmluva 👥 Členstvo v skupine, 👥 Spolupracovníci, 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 🖇️ Informácie o vzťahu medzi osobou a organizáciou, korešpondencia, poznámky zo stretnutí, účasť darcu na akciách organizácie, 💫 Dátum narodenia počas trvania zmluvného vzťahu
👨🏼‍🦰 Na vytvorenie užívateľských účtov a umožnenie používania našich služieb 🤝 Zmluva 👱 Meno, 👤 Pohlavie, 💬 Ďalšie informácie, ktoré sme od vás získali, 💫 Dátum narodenia, 📧 E-mailová adresa, pokiaľ máte svoj účet, resp. tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie služieb
👨🏽‍💻 Ponúkať prístup k ukážke produktu alebo služby 🤝 Zmluva 👱 Meno, 🏦 Názov spoločnosti, 📞 Telefónne číslo, 📧 E-mailová adresa 3 mesiace po poslednej interakcii
🤾🏽‍♀️ Na prihlásenie klienta na športové podujatie a zorganizovanie účasti na tomto podujatí 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje Vaše údaje budeme uchovávať týždeň po Vašej účasti na našom podujatí
🎫 Registrácia na konferenciu, podujatie alebo stretnutie 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 💬 Ďalšie informácie, ktoré sme od vás získali mesiac po konferencii, akcii alebo stretnutí
💳 Aby bol účet a vyúčtovanie zákazníka úplne presné a aktuálne 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 🖥️ Bankový účet počas trvania zmluvného vzťahu
💵 Na spracovanie transakcie zákazníka 🤝 Zmluva 👱 Meno, 🖥️ Bankový účet, 💳 Údaje o karte nie dlhšie, ako trvá spracovanie vašej transakcie
💰 Na preplatenie výdavkov 🤝 Zmluva 👱 Meno, 💵 Transakcie 5 mesiacov
👨🏼‍💼 Komunikovať s klientmi o projektoch, ktoré s nimi realizujeme 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, kým neuzavrieme zmluvu
🙅🏽‍♂️ Na komunikáciu so zákazníkmi v prípade, že akékoľvek produkty alebo služby, ktoré požadovali, sú nedostupné 🤝 Zmluva 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 📝 Informácie o vami objednanej službe, 🏷️ Číslo objednávky, 📧 E-mailová adresa počas trvania zmluvný vzťah
💡 Upozorniť zákazníkov na kľúčové informácie súvisiace s ich nákupom, vrátane servisných kontrol a dátumov 🤝 Zmluva ☎️ Kontaktné údaje 3 roky po poskytnutí služby
🤝 Riadiť vzťahy so zákazníkmi 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem zlepšovať a udržiavať vzťahy 👱 Meno, 🖥️ Uverejnené informácie, 💬 Ďalšie informácie, ktoré sme od vás získali, 📦 Objednávky zákazníkov rok po vašej poslednej objednávke alebo komunikácii s nami, pokiaľ nemáte vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich údajov
🤩 Vytvoriť si dobrú povesť prostredníctvom masmédií a pod. 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem vybudovať si dobré meno firmy 👩🏼‍💻 Rozhovory, ☎️ Kontaktné údaje, 💬 Údaje uvedené vo formulári komentárov 2 roky po poslednej komunikácii
🛒 Ponúkať službu zákazníkovi na základe služieb, ktoré si predtým zakúpil 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 👱 Meno, 📑 Informácie o vašich nákupoch, objednávkach a vráteniach, 📝 Informácie o službe ste si objednali 2 roky od vašej poslednej komunikácie s našou spoločnosťou, pokiaľ ste nevzniesli námietku proti takémuto spracovaniu
🔄 Na prenos údajov v prípade fúzií a akvizícií 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 💥 Akékoľvek informácie rok po vašej poslednej objednávke alebo komunikácii s nami, pokiaľ ste nevzniesli námietku proti takémuto spracovaniu vašich údajov
👨🏼‍💻 Riadiť vzťah s partnermi odporúčacieho programu 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem zlepšovať a udržiavať vzťahy 📑 Informácie o vašich nákupoch, objednávkach a vrátení tovaru, 💶 Platba, 💻 Registrácie, kým máte svoj účet, alebo tak dlho ako je potrebné na poskytovanie služieb
👨🏼‍💻 Odpovedať na otázky zákazníkov prijaté na sociálnych sieťach 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem rozvíjať naše podnikanie a uspokojovať potreby našich klientov 👱 Meno, 🎎 Profil na sociálnej sieti, 📧 E-mailová adresa mesačne
🔒 Chrániť našu stránku pred neoprávneným prístupom 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem sa riadne brániť, vedieť personalizovať a optimalizovať naše ponuky a webové stránky a zabezpečiť dohľad nad našimi prevádzkami, bezpečnosť a pravidelnosť našich tovarov a služieb 📴 PIN, 🌐 IP adresa, 🖥️ Technické informácie týkajúce sa interakcie so službami webovej stránky, 🌐 Typ a verzia prehliadača, 🗂️ Údaje internetového protokolu za obdobie, počas ktorého službu používate
🐞 Na odstraňovanie chýb 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem poskytovať bezpečnosť pre našu firmu, zákazníkov a zamestnancov ☎️ Kontaktné údaje, 💬 Údaje v správach, ktoré posielate, kým chyby neopravíme
🛠️ Na pomoc pri odhaľovaní spamu 🤹🏿‍♀️ Oprávnený záujem sa riadne brániť, vedieť personalizovať a optimalizovať naše ponuky a webové stránky a zabezpečiť dohľad nad našimi prevádzkami, bezpečnosť a pravidelnosť našich tovarov a služieb 💬 Údaje uvedené v komentároch formulár, 🌐 IP a

👍🏻 Na poskytnutie nášho programu odporúčaní ✅ Súhlas ☎️ Kontaktné údaje, 💶 Platba, kým svoj súhlas neodvoláte
💬 Na vyžiadanie spätnej väzby od zákazníka k poskytovaniu našich produktov a/alebo služieb ✅ Súhlas 👱 Meno, 🤔 Názor, 💬 Údaje v správach, ktoré posielate, 📧 E-mailová adresa vymažeme vaše identifikovateľné údaje, ak ste s nami neobchodovali po 2. rokov a 6 mesiacov od poskytnutia služby
🖥️ Na uverejnenie zákazníckej recenzie produktu ✅ Súhlas 👱 Meno, 💬 Údaje v správach, ktoré ste poslali, 📞 Telefónne číslo, 📧 E-mailová adresa počas trvania našich vzťahov, plus primeraná lehota na to, aby ste mohli vykonávať pravidelné postupy odstraňovania alebo vziať do úvahy platnú premlčaciu dobu alebo ak to vyžaduje kogentné rozhodné právo
⚖️ Aby sme predišli porušovaniu zákonov a predpisov a dohliadali na ich dodržiavanie ⚖ Zákonná povinnosť 🗳️ Fakturačná adresa, ☎️ Kontaktné údaje, 🛂 Číslo pasu, 🧾 Poskytovanie účteniek, 💫 Dátum narodenia, 💵 Transakcie budeme uchovávať vaše údaje dovtedy, kým si to vyžiada zákona
💡 Informovať našich klientov o zmenách dokumentu ⚖ Zákonná povinnosť 📧 E-mailová adresa, kým nebudete naším zákazníkom
👨‍👨‍👧 Na splnenie zákonných požiadaviek na minimálny vek ⚖ Zákonná povinnosť ⚡ Vek pár sekúnd po potvrdení
👨🏽‍⚖️ Na riadne prešetrenie akejkoľvek sťažnosti alebo obavy ⚖ Zákonná povinnosť 💥 Akékoľvek informácie 10 rokov
📢 Na hlásenie incidentov, nehôd a skoronehôd ⚖ Zákonná povinnosť 👱 Meno, ☎️ Kontaktné údaje, 🕵🏼 Kontaktné údaje svedkov budeme uchovávať vaše údaje dovtedy, kým to bude vyžadovať zákon
🚨 Aby sme predišli alebo znížili vážne a bezprostredné ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti osoby alebo verejnosti 👩‍👩‍👧‍👧 Verejný záujem ☎️ Kontaktné údaje, 🤧 Zdravotný stav budeme uchovávať vaše údaje dovtedy, kým to bude vyžadovať zákon
Čítaj viac

Odkiaľ sme získali vaše údaje?
Prehliadač
Priamo od vás

S kým zdieľame vaše osobné údaje?
Informácie o týchto spoločnostiach a ich postupoch ochrany údajov:

Dodržiavanie zákonov

Automatizované rozhodnutia
Na automatické posudzovanie aspektov vašej osobnosti nepoužívame automatizované rozhodovanie ani vaše osobné údaje (automatické profilovanie).


Vaše práva

informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame
Podľa článku 15 GDPR majú fyzické osoby právo na prístup, ktoré im dáva právo získať kópiu svojich osobných údajov, ako aj ďalšie doplňujúce informácie. Pomáha jednotlivcom pochopiť, ako a prečo spoločnosti používajú ich údaje, a kontrolovať zákonnosť spracovania.


požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov
Podľa článku 16 GDPR majú fyzické osoby právo na opravu nepresných osobných údajov. Fyzická osoba môže mať tiež možnosť nechať doplniť neúplné osobné údaje – aj keď to bude závisieť od účelov spracovania.


požiadať o vymazanie osobných údajov, keď už nie sú potrebné alebo ak je spracúvanie nezákonné
Podľa článku 17 GDPR majú fyzické osoby právo na vymazanie osobných údajov. Toto je tiež známe ako „právo byť zabudnutý“. Právo nie je absolútne a platí len za určitých okolností.


požadovať v konkrétnych prípadoch obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Článok 18 GDPR dáva jednotlivcom právo za určitých okolností obmedziť spracúvanie ich osobných údajov. To znamená, že jednotlivec môže obmedziť spôsob, akým organizácia používa ich údaje. Ide o alternatívu k žiadosti o vymazanie ich údajov.


prijímať vaše osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a odosielať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“)
Podľa článku 20 GDPR majú fyzické osoby právo na prenosnosť údajov, ktoré jednotlivcom dáva právo získať osobné údaje, ktoré poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Poskytuje im tiež právo požadovať, aby prevádzkovateľ preniesol tieto údaje priamo inému prevádzkovateľovi.


namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie
Článok 21 GDPR dáva jednotlivcom právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu ich osobných údajov. Jednotlivcom to efektívne umožňuje zastaviť alebo vám zabrániť spracúvať ich osobné údaje.


požadovať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú, a na základe Vašich osobných údajov prijímali fyzické osoby, nie iba počítače. Aj v tomto prípade máte právo vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie

svoj súhlas kedykoľvek odvolať
GDPR poskytuje osobitné právo na odvolanie súhlasu. Musíte ľuďom povedať o ich práve na odvolanie a ponúknuť im jednoduché spôsoby, ako kedykoľvek odvolať súhlas.


podať sťažnosť dozornému orgánu
V súlade s článkom 77 GDPR máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v prípade údajného porušenia GDPR prebehlo.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou našich kontaktných údajov

Ikony: „DaPIS (Súprava ikon ochrany údajov)“ vytvorený CIRSFID, Università di Bologna a Accademia di Belle Arti di Bologna.

Vytvorené
DP CHECK


Návrat na obsah