Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O Spoločnosti

Slovenská geologická spoločnosť je dobrovoľná organizácia združujúca vedeckých, pedagogických odborných pracovníkov v širokom spektre geologických vied, študentov a neprofesionálnych záujemcov o geológiu. Poslaním spoločnosti je združovať odborníkov najrôznejších zameraní v geológii a rozvíjať ich odbornú, pedagogickú, praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi aktivitami zasahuje do spoločenského života krajiny a na  medzinárodných fórach reprezentuje geologické vedy našej krajiny v zahraničí.
čítaj ďalej

MeM online

Aktivity SGS v roku 2021


Vážení členovia Slovenskej geologickej spoločnosti informujeme Vás, že na základe výsledku "
per rolam" elektronického hlasovania členov SGS sa rozhodlo o presunutí konania Valného zhromaždenia SGS vrátane Predvianočného geologického seminára a všetkých sprievodných akcií (ako sú Ceny za najlepšie geologické práce, Slávikova medaily, atď.) z roku 2021 na rok 2022, keď bude pandemická situácia prístupná.


Spravodajca SGS Mente et Malleo 2/2021

Spravodajca SGS Mente et Malleo 1/2021

Pozývame Vás na prednášku KUG SGS dňa 15.12. 2021 online.


Prednáška doc. S. Jeleňa "Cesty stredoslovenskej medi" sa uskutočnila 24.11. 2021 online.

Prednášky laureátov Cambelovej medaily prof. M. Bielika a prof. C Szabó boli online dňa 22.11. 2021 prezentované širokej geologickej komunite.

Prednáška prof. K. Jesenáka  "Je chémia dôležitejšia pre geológov, alebo geológia pre chemikov?" sa konala dňa 27.10.202.  Profesor Karol Jesenák bol ocenený za svoju prácu Ďakovným listom SGS.


Stretnutie KUG SGS v Múzeu antickej Geruláty sa konalo dňa 6.10.2021.
Program geologickej exkurzie 2021 KUG SGS
.

Pozývame Vás na online prednáška KUG SGS 12.5.2021.

Pozývame Vás na online prednášku KUG SGS 21.4. 2021.

Pozývame Vás na online prednášku KUG SGS 17.3. 2021.
Pozývame Vás na prednášku KUG SGS dňa 17.2. 2021
Bc. Matej Čavojec: S geografom až po Nebeské hory
Prednáška sa uskutoční online v prostredí ZOOM.

Aktivity SGS v roku 2020

Vyšlo nové číslo MeM5 02 2020.
Výstava Tritri-Tatry očami geológov,
sa reprízuje v SNM v Martine - Múzeu Andreja Kmeťa.

Pozývame Vás na prednášku KUG SGS
dňa 16.12.2020 od 15.30 do 17.00 h.
RNDr. M. Dörnhöferová, PhD.: Epidémie v dejinách ľudstva.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa prednáška uskutoční on-line.
V prostredí MS Teams: – https://lnk.sk/bgs2  
V prostredí ZOOM: https://lnk.sk/bfp4
Meeting ID: 940 3316 1301
Passcode: G6suQq

Pozývame Vás na prednášku KUG SGS
dňa 25.11. 2020 od 15.30 do 17.00 h.
doc. RNDr. Peter Uhlík, PhD.:
Nulové emisie-bez nerastných surovín to nepôjde.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu
sa prednáška uskutoční on-line v prostredí MS-Teams.
Pre pripojenie sa je potrebné v čase prednášky
kliknúť na link: https://lnk.sk/axe6
Počas prednášky bude možnosť posielať otázky
písomnou formou v prostredí MS-Teams.

Stretnutie KUG SGS dňa 23.9. 2020 o 14.00h.
Miesto: Vodárenské múzeum Bratislava.

Akcia zrušená: Prednáška 24.3. 2020.
Akcia zrušená: Stretnutie SPK SGS 19.3. 2020.
Akcia zrušená: Prednáška 18.3. 2020.

Prednáška 26.2. 2020.
Prednáška 11.2. 2020.
Stretnutie SPK SGS 11.2. 2020.
Prednáška dňa 4.2. 2020.
Prednáška dňa 28.1. 2020.
Stretnutie SPK SGS 15.1. 2020.
Stretnutie KUG SGS 22.1. 2020.


Mente et Malleo, Spravodajca SGS.
MeM 2/2020
MeM 1/2020
MeM 1/2019
MeMonline 2019/aktualizácia 12042019.
MeM 1/2/2018.
MeM 2/2017.

MeM Special 2017.
MeM 1/2017.
MeM 1/2016.


Spoločný geologický kongres.
Otvorený geologický kongres 2019 Beroun u Prahy.
Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry.
Otvorený geologický kongres 2015 Mikulov.
Otvorený geologický kongres 2011 Monínec.

Spoločný geologický kongres 2009 Bratislava.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky