Pobočky - Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pobočky

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská pobočka

predseda:
RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

adresa: Prírodovedecká fakulta UK
katedra geológie a paleontológie
Mlynská dolina pav. G, 842 15 Bratislava
tel: 02/60296360 e-mail: kovacova
@fns.uniba.sk

Banskobystrická pobočka

predseda:
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.

adresa: Ústav vied o Zemi SAV
pracovisko Banská Bystrica

974 01 Banská Bystrica
tel.:0 48/
321 3211
e-mail:
luptakova@savbb.sk

Košická pobočka

predseda:
Ing. Zoltán Németh, PhD.

adresa: Štátny geologický ústav D.Štúra
Jesenského 8, 040 01 Košice
tel.: 055 / 625 00 43     fax.:  055 / 625 00 44
e-mail:  zoltan.nemeth@geology.sk


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky