odborná skupina geochemicko-mineralogická - Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

odborná skupina geochemicko-mineralogická

SPOLOČNOSŤ > Odborné skupiny

doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.

predseda odbornej skupiny

adresa: PRIF UK, Katedra geochémie
Mlynská dolina
, pav.G 232, 842 15 Bratislava
tel.: 02 /
60296 219
e.mail: ivan@fns.uniba.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky