Komisia SGS na udeľovanie ocenení pre významné geologické práce - Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Komisia SGS na udeľovanie ocenení pre významné geologické práce

SPOLOČNOSŤ > Odborné skupiny

Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.

predseda komisie

adresa:  PRIF UK
Mlynská dolina, pav. G, 842 15 Bratislava
tel.: 02 / 602 96    
e-mail: plasienka@fns.uniba.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky