SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Členovia výboru SGS

O NÁS
RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
predseda

Slovenská geologicka spoločnosť
Mlynská dolina 11, 817 04 Bratislava
ladislav.simon@gmail.com

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
podpredseda
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
marianna. kovacova@uniba.sk
RNDr. Silvia Antolíková, PhD.
vedecký tajomník
Ústav vied o Zemi SAV
Dúbravska 9, 840 05  Bratislava
silvia.antolikova@savba.sk
RNDr. Monika Kováčiková
hospodár
Slovenská geologicka spoločnosť
Mlynská dolina 11, 817 04 Bratislava
monika.kovacikova65@gmail.com
Mgr. Martin Vláčiky, PhD.
člen
Slovenská geologicka spoločnosť
Mlynská dolina 11, 817 04 Bratislava
martin.vlaciky@gmail.com
doc. RNDr. Natália Hudáčková Hlavatá, PhD.
člen
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
natalia.hudackova@uniba.sk
Mgr. Matúš Hyžný, PhD.
člen
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
matus.hyzny@uniba.sk
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.
člen
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
daniel.pivko@uniba.sk
doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
člen
Fakulta BERG TUKE
Letná 9, Košice
lubomir.strba@gmail.com
doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD.
člen
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Jesenského 8, Košice
ladislav.vizi@geology.sk
Návrat na obsah