SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Členské prípevky SGS

O NÁS
6 € členský príspevok pre rok 2022
3 € členský príspevok pre rok 2022 pre študentov
Členovia SGS po dosiahnutí 70 rokov majú členské zdarma.

Doporučujeme Vám platiť členské SGS cez internet banking.

Platba cez internet banking:
Číslo účtu v tvare IBAN
SK70 0900 0000 0001 7275 7683
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno.

Bankové spojenie:
Slovenská geologická spoločnosť
Mlynská dolina 3962/1
817 04 Bratislava 11
Slovenská sporiteľňa a.s.,
mestská pobočka Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN
SK70 0900 0000 0001 7275 7683


Návrat na obsah