Členovia výboru SGS - Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Členovia výboru SGS

SPOLOČNOSŤ

RNDr. Ladislav Šimon, PhD.

predseda

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, Bratislava
e-mail: ladislav.simon@geology.sk

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

podpredseda

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Bratislava
e-mail:
marianna.kovacova@uniba.sk

RNDr. Silvia Antolíková, PhD.

vedecký tajomník

Ústav vied o Zemi SAV
Dúbravska 9, 840 05
 Bratislava
e-mail:
geolsisa@savba.sk

RNDr. Monika Kováčiková

hospodár

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
e-mail: monika.kovacikova@geology.sk

Mgr. Martin Vláčiky, PhD.

člen

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
e-mail:  
martin.vlaciky@geology.sk

doc. RNDr. Natália Hudáčková Hlavatá, PhD.

člen

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Bratislava
e-mail:
natalia.hudackova@uniba.sk

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

člen

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Bratislava
e-mail:
matus.hyzny@uniba.sk

doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.

člen

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Bratislava
e-mail: daniel.pivko
@uniba.sk

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.

člen

Fakulta BERG TUKE
Letná 9, Košice
e.mail: lubomir.strba
@gmail.com

doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD.

člen

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Jesenského 8, Košice
e-mail: ladislav.vizi
@geology.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky