SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Členovia revíznej komisie

O NÁS
RNDr. Viera Sláviková, PhD.
člen
Slovenská geologicka spoločnocť
Mlynská dolina 3962/1, 811 04  Bratislava
RNDr. Viera Kollárová, PhD.
člen
Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
viera.kollarova@geology.sk
Návrat na obsah