MeM - Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

MeM

Mente et Malleo – Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti.
ISSN 2453-9732 elektonické vydanie.
Elektronický časopis vychádza  2 krát ročne.
Uzávierka letného čísla: 31. mája
Uzávierka jesenného čísla: 30. novembra


Mimoriadné rokovanie rozšíreného výboru SGS v dňoch 19.1. a 18.2. 2016 rozhodlo
zachovať kontinuitu vychádzania dlhoročného spravodajcu SGS pod novým názvom Mente et Malleo – Spravodajca SGS (v skratke MeM).
Pôvodný spravodajca SGS "Geovestník" zaznamenával aktivity SGS a bol prílohou časopisu Mineralia Slovaca (1969-2015). O týchtro aktivitách SGS si možete prečítať v časopise Mineralia Slovaca. Vydavateľská rada ŠGÚDŠ dňa 18.12. 2015 rozhodla reštrukturalizovať časopis Mineralia Slovaca a vypustila "Geovestník" zo štruktúry časopisu.

Redakcia Mente et Malleo (MEM)
Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Madarás, PhD.
Redaktori:
RNDr. Ladislav Šimon,  PhD., RNDr. Silvia Ozdínová, PhD, RNDr. Marianna Kováčová, PhD.,
Mgr. Jarmila Luptáková, PhD., doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD. a Radoslav Biskupič.

Redakčná rada:
RNDr. Silvia Antolíková, PhD., RNDr. Ivan Baráth, CSc., Radoslav Biskupič, RNDr. Ľubica Iglárová,
doc. RNDr. Peter Ivan, CSc., RNDr. Viera Kollárová, PhD., RNDr. Marianna Kováčová, PhD., RNDr. Monika Kováčiková, Mgr. Jarmila Luptáková, PhD., RNDr. Ján Madarás, PhD., RNDr. Juraj Maglay, PhD., doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., Ing. Zoltán Németh, PhD., doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., RNDr. Viera Sláviková, PhD., RNDr. Ladislav Šimon, PhD., doc. RNDr. Lýdia Turanová, PhD., doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD., Mgr. Martin Vláčiky, PhD., doc. RNDr. Natália Hudáčková Hlavatá, PhD., doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD., doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky