Členovia výboru SGS - Slovenska geologicka spoločnosť

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Členovia výboru SGS

SPOLOČNOSŤ

RNDr. Ladislav Šimon, PhD.

predseda

Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02 / 59375 378
,   e-mail: ladislav.simon@geology.sk

Ing. Zoltán Németh, PhD.

podpredseda

Štátny geologický ústav D.Štúra
Jesenského 8, 040 01 Košice
tel.:
055/6250043    e-mail: zoltan.nemeth@geology.sk

RNDr. Silvia Ozdínová, PhD.

vedecký tajomník

Ústav vied o Zemi SAV
Dúbravska 9, 840 05
 Bratislava
tel.:
02 /32293218  e-mail: silvia.ozdinova@savba.sk

RNDr. Monika Kováčiková

hospodár

Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02 / 59375384
, e-mail: monika.kovacikova@geology.sk

RNDr. Juraj Maglay, PhD.

člen

Štátny geologický ústav D.Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava
tel.: 02 / 59375
447     e-mail:  juraj.maglay@geology.sk

RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

člen

PRIF UK, kat. geológie a paleontológie
Mlynská dolina, pav.G, 842 15 Bratislava
tel.:  02 / 60296 360     e-mail: kovacova@fns.uniba.sk

doc., RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.

člen

Ústav vied o Zemi SAV
Pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1
974 01 Banská Bystrica
tel.:
048 / 3213211     e-mail: jelen@savbb.sk

Mgr. Adam Tomášových, PhD.

člen

Ústav vied o zemi SAV
Dúbravská 9, 840 05 Bratislava
tel.:  02 /
3229 3214     e-mail: geoltoma@savba.sk

prof., RNDr. Roman  Aubrecht, PhD.

člen

PRIF UK, kat. geológie a paleontológie
Mlynská dolina
pav. G, 842 15  Bratislava
tel.: 02 /
60296 543     e-mail: aubrecht@fns.uniba.sk

doc., RNDr. Daniel Pivko, PhD.

člen

PRIF UK, kat. geológie a paleotológie
Mlynská dolina pav. G, 842 15 Bratislava
tel. 02 / 60296
225 e-mail: pivko@fns.uniba.sk

RNDr. Boris Beláček, PhD.

člen

Vydavateľstvo CBS
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky